محتوا با برچسب پایگاه های مقاومت بسیج داشجویی.

نشست بصيرتي پايگاه هاي مقاومت بسيج دانشجويي در آموزشكده امين به روايت تصوير
گزارش تصویری /
نشست بصيرتي پايگاه هاي مقاومت بسيج دانشجويي در آموزشكده امين به روايت تصوير
نشست بصیرتی پایگاه های مقاومت بسیج داشجویی با حضور فرمانده و جانشین ناحیه مقاومت بسیج خاتم ، رئیس آموزشکده امین ، دانشجویان و جمعی از مسئولین شهرستان در محل آموزشکده امین هرات برگزار شد .

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پایگاه های مقاومت بسیج داشجویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پایگاه های مقاومت بسیج داشجویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش