محتوا با برچسب ووشو کاران خاتم.

راهیابی سه ووشو کار خاتم به مسابقات قهرمانی انتخابی تیم ملی
مسئول هیات ووشو شهرستان خاتم
راهیابی سه ووشو کار خاتم به مسابقات قهرمانی انتخابی تیم ملی
مسئول هیات ووشو شهرستان خاتم گفت: سه ووشوکار این شهرستان که در مسابقات استانی مدال طلا را کسب کردند به مسابقات قهرمانی انتخابی تیم ملی راه یافتند.
کسب دو مقام اولی ویک مقام سومی حاصل کار ووشو کاران نوجوان خاتم
درخشش ووشوکاران خاتم در مسابقات استانی
کسب دو مقام اولی ویک مقام سومی حاصل کار ووشو کاران نوجوان خاتم
ووشوکاران شهرستان خاتم با کسب 3 مدال در مسابقات قهرمانی استان توانایی هایشان را به رخ کشیدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ووشو کاران خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ووشو کاران خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ووشو کاران خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد