محتوا با برچسب وصیت نامه امام.

آنان که دسترنج ملت را به دشمنان تسلیم می‌کنند از کشور برانید/«خارجی ها» برای کشور استقلال نمی آورند
جرعه ای از دریای وصایای نامه امام(ره)؛
آنان که دسترنج ملت را به دشمنان تسلیم می‌کنند از کشور برانید/«خارجی ها» برای کشور استقلال نمی آورند
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در وصیت نامه خود فرمودند: حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می‌کنند از کشور خود برانید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وصیت نامه امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وصیت نامه امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وصیت نامه امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد