محتوا با برچسب وزیر خارجه لوکزامبورگ.

تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهداتشان در برجام پایبند باشند، پای تعهداتمان هستیم/ ایران می‌تواند تامین کننده بخشی از انرژی مورد نیاز اروپا باشد
روحانی در دیدار وزیر خارجه لوکزامبورگ:
تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهداتشان در برجام پایبند باشند، پای تعهداتمان هستیم/ ایران می‌تواند تامین کننده بخشی از انرژی مورد نیاز اروپا باشد
رئیس جمهور با بیان اینکه برجام توافقی با رویکرد برد –برد تدوین و امضا شد گفت:ایران به هیچ عنوان ناقض هرموافقتنامه‌ای که آن را امضا کرده نبوده است و تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهداتشان پایبند باشند، پای تعهدات و امضای خود خواهد ایستاد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وزیر خارجه لوکزامبورگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وزیر خارجه لوکزامبورگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وزیر خارجه لوکزامبورگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد