محتوا با برچسب همایش شوراها.

اولین همایش شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان خاتم برگزار شد+تصاویر
با حضور مدیر کل امور روستایی وشوراها؛
اولین همایش شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان خاتم برگزار شد+تصاویر
اولین همایش علمی و آموزشی شوراها و دهیاران با حضور مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری استان یزد، امام جمعه، فرماندار خاتم و جمعی از مسئولان استان و شهرستان در محل کانون آیت الله خاتمی هرات برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب همایش شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب همایش شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب همایش شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد