محتوا با برچسب همایش رزمندگان و ایثارگران.

همایش
گزارش تصویری/
همایش "ایثارگران و جانبازان" هفته دفاع مقدس در خاتم به روایت تصویر
به منظور گرامیداشت رشادت های رزمندگان دوران دفاع مقدس، همایش بزرگ ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس در شهرستان خاتم برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب همایش رزمندگان و ایثارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب همایش رزمندگان و ایثارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب همایش رزمندگان و ایثارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد