محتوا با برچسب نوبت دهی بیمارستان.

عبور از هفت خان نوبت دهی بیمارستان آیت الله خاتمی هرات/درد همراه با انتظار
گزارش/
عبور از هفت خان نوبت دهی بیمارستان آیت الله خاتمی هرات/درد همراه با انتظار
نحوه نوبت‌‌دهی پذیرش بیماران در بیمارستان آیت الله خاتمی هرات به نحوی است که بیماران برای دریافت نوبت باید ساعت‌ها در صف‌های طولانی انتظار بایستند که این انتظار بیشتر اوقات به دریافت نوبت منجر نمی‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نوبت دهی بیمارستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نوبت دهی بیمارستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد