محتوا با برچسب نماینده اصلاح طلب.

تشنج های سال 88؛ نتیجه توهمات برخی افراد بود/به حرف رهبری گوش‌ می دادند این اتفاقات نمی افتاد
رییس ستاد انتخابات میرحسین موسوی در یزد:
تشنج های سال 88؛ نتیجه توهمات برخی افراد بود/به حرف رهبری گوش‌ می دادند این اتفاقات نمی افتاد
رییس ستاد میرحسین موسوی در انتخابات 88 یزد گفت: به نظر من این تشنج و دوگانگی در نتیجه توهمات برخی گروه‌ها و افراد بود و از آنجا که حرف رهبری در همه امور فصل الخطاب است اگر در آن داستان به حرف رهبری گوش‌داده شده بود هرگز این اتفاقات رخ نمی‌داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نماینده اصلاح طلب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نماینده اصلاح طلب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نماینده اصلاح طلب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد