محتوا با برچسب نماینده اصفهان.

شیرین کردن و انتقال چندصد کیلومتری آب در دنیا معمول نیست اما یزد پیگیر آن است
نماینده اصفهان:
شیرین کردن و انتقال چندصد کیلومتری آب در دنیا معمول نیست اما یزد پیگیر آن است
نماینده مردم اصفهان گفت:در دنیا شیرین کردن آب و انتقال چند صد کیلومتری آن معمول نیست و هزینه‌های آن بسیار زیاد است، با این حال استان‌های کرمان و یزد این طرح را پیگیر هستند تا با انتقال آب بتوانند در صنایع از آن استفاد کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نماینده اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نماینده اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نماینده اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد