محتوا با برچسب نظریه امام.

نه دی، آزمون نهایی نظریه امام(ره)
نه دی، آزمون نهایی نظریه امام(ره)
شاید بتوان «نُه دی» را آزمون نهایی نظریه امام (ره) در خصوص انقلاب اسلامی دانست، انقلابی که با اتکای به مردم پیروز شد و به پیش رفت و مردمی که با پشتیبان ولی‌فقیه از راه امام دست نکشیده‌اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نظریه امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نظریه امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نظریه امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد