محتوا با برچسب مهاجرانی.

نظر عطاءالله مهاجرانی درباره فیلم منتشر شده از جلسه خبرگان رهبری
نظر عطاءالله مهاجرانی درباره فیلم منتشر شده از جلسه خبرگان رهبری
خردمندان و نکته‌بینان می‌دانند و می‌فهمند که این فیلم نشانی از صداقت و صمیمیت درخشانی را بهمراه دارد. عالیترین سمت کشور را به کسی پیشنهاد می‌کنند و او با برافروختگی پای بر نفس خود می‌گذارد و نمی‌پذیرد.
اخبار دقیق از برکناری جنتی خبر می‌دهند نه استعفا!
اخبار دقیق از برکناری جنتی خبر می‌دهند نه استعفا!
نقیب‌زاده استاد دانشگاه تهران در مصاحبه‌ای بیان کرد:‌ «آقاي علی جنتي به همان دليلي بركنار شد كه پيش از اين آقاي مهاجراني بركنار شده بود.»
جملاتی که باعث نابودی اصلاح طلبان شد
جملاتی که باعث نابودی اصلاح طلبان شد
طنین خاتم؛ ابراهیم اصغر زاده ، کیهان ،  ۶ / ۲ / ۷۷ حتی علیه خدا هم می توان تظاهرات کرد . ابراهیم اصغر زاده ، آفتاب امروز ، ۲ / ۶ / ۷۸ اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود اشکال ندارد ، حتی علیه خدا ….. محمد...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهاجرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مهاجرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مهاجرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد