محتوا با برچسب منگلیان.

راهیابی سه ووشو کار خاتم به مسابقات قهرمانی انتخابی تیم ملی
مسئول هیات ووشو شهرستان خاتم
راهیابی سه ووشو کار خاتم به مسابقات قهرمانی انتخابی تیم ملی
مسئول هیات ووشو شهرستان خاتم گفت: سه ووشوکار این شهرستان که در مسابقات استانی مدال طلا را کسب کردند به مسابقات قهرمانی انتخابی تیم ملی راه یافتند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب منگلیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب منگلیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب منگلیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد