محتوا با برچسب معمار کبیر انقلاب.

آنان که دسترنج ملت را به دشمنان تسلیم می‌کنند از کشور برانید/«خارجی ها» برای کشور استقلال نمی آورند
جرعه ای از دریای وصایای نامه امام(ره)؛
آنان که دسترنج ملت را به دشمنان تسلیم می‌کنند از کشور برانید/«خارجی ها» برای کشور استقلال نمی آورند
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در وصیت نامه خود فرمودند: حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می‌کنند از کشور خود برانید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معمار کبیر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معمار کبیر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معمار کبیر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد