محتوا با برچسب معاینه فنی.

سرانه فضای سبز در هرات 25 متر مربع برای هر نفر است/راه اندازی مرکز معاینه فنی تا آخر خرداد در خاتم
شهردار هرات مطرح کرد
سرانه فضای سبز در هرات 25 متر مربع برای هر نفر است/راه اندازی مرکز معاینه فنی تا آخر خرداد در خاتم
شهردار هرات درباره میزان سرانه فضای سبز در شهر اظهار داشت:در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر هرات 25 متر مربع برای هر نفر است.
نبود مرکز معاینه فنی در خاتم داد مردم را درآورده است/ شهردار هرات: راه اندازی معاینه فنی تا یک ماه آینده در خاتم
طنین خاتم گزارش می دهد/
نبود مرکز معاینه فنی در خاتم داد مردم را درآورده است/ شهردار هرات: راه اندازی معاینه فنی تا یک ماه آینده در خاتم
نبود مرکز معاینه فنی خودروها در شهرستان خاتم به نوعی سبب نارضایتی رانندگان و مالکان خودروها را فراهم آورده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاینه فنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاینه فنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد