محتوا با برچسب معاون قوه قضائیه.

یک طلاق از هر ۶ ازدواج در یزد خوشایند نیست/ توقف رشد طلاق توافقی در کشور
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت پیشگیری قوه قضائیه:
یک طلاق از هر ۶ ازدواج در یزد خوشایند نیست/ توقف رشد طلاق توافقی در کشور
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت پیشگیری قوه قضائیه از توقف رشد طلاق توافقی در کشور خبر داد و گفت: رخداد یک طلاق از هر 6 ازدواج در استان یزد خوشایند نیست.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون قوه قضائیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون قوه قضائیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معاون قوه قضائیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد