محتوا با برچسب معاون سواد آموزی آموزش و پرورش یزد.

3 درصد یزدی ها هنوز بی سواد هستند
علی رغم رشد 20درصدی آموزش سوادآموزی در استان؛
3 درصد یزدی ها هنوز بی سواد هستند
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش یزد: میزان افراد بی سواد در استان یزد 3 درصد می باشد.
بیش از ۵هزار بی‌سواد در یزد با سواد شدند
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش یزد:
بیش از ۵هزار بی‌سواد در یزد با سواد شدند
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش یزد با اشاره ضرورت بی سوادی در استان یزد گفت: در سال گذشته بیش از ۵ هزار نفر توسط سواد آموزی آموزش و پرورش یزد با سواد شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون سواد آموزی آموزش و پرورش یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون سواد آموزی آموزش و پرورش یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معاون سواد آموزی آموزش و پرورش یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد