محتوا با برچسب مسکن روستایی.

طرح
رئیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی خاتم خبر داد
طرح "آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی" در خاتم اجرا می‌شود
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاتم گفت: طرح سرشماری مسکن روستایی همزمان با سراسر کشور 21 مهرماه امسال به مدت یک ماه در این شهرستان اجرا می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مسکن روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مسکن روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مسکن روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد