محتوا با برچسب مردمی.

مسئله‌ای که دست‌اندرکاران جشنواره فیلم عمار نباید از آن غفلت کنند!
به بهانه اختتامیه جشنواره‌ی فیلم عمار؛
مسئله‌ای که دست‌اندرکاران جشنواره فیلم عمار نباید از آن غفلت کنند!
عدم وجود ساز وکاری که فیلمسازان جوان را از نظر تئوریک مطابق با گفتمان این جشنواره تغذیه کند، یکی از چالش‌های مهم و اساسی جشنواره عمار است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مردمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مردمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مردمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد