محتوا با برچسب مدیریت جهادی.

راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور مدیریت انقلابی و جهادی است
آیت الله سید محمد کاظم مدرسی:
راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور مدیریت انقلابی و جهادی است
آیت الله سید محمد کاظم مدرسی در همایش رزمندگان و ایثارگران در شهرستان خاتم گفت: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور مدیریت انقلابی و جهادی است.
مدیریت جهادی یعنی «سردار‌ سلیمانی»‌ ها در هشت‌ سال دفاع مقدس
یادداشت/
مدیریت جهادی یعنی «سردار‌ سلیمانی»‌ ها در هشت‌ سال دفاع مقدس
ایستادگی مردانه در برابر با‌ج‌خواهان بین‌المللی در دوران هشت سال دفاع مقدس، تجربه گرانسنگی‌ است که باید آویزه گوش همه بخصوص سیاست‌گذاران و مسؤولان ارشد اجرایی قرار گیرد. در این صورت است که می‌توان با کم‌ترین امکانات و حتی شدیدترین فشارها، حماسه‌هایی...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیریت جهادی.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیریت جهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیریت جهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد