محتوا با برچسب مدیر سوری.

غیبت دائمی مدیر صوری، داد «ورزش و جوانان» خاتم را درآورد!
هرگز وجود غایبِ حاضر شنیده ای؟!
غیبت دائمی مدیر صوری، داد «ورزش و جوانان» خاتم را درآورد!
مدیریت فردی غیر بومی و غیر ساکن در خاتم، ورزشکاران این شهرستان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. مشکلاتی که تبدیل به قوز بالا قوز برای مردم این منطقه محروم شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیر سوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیر سوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد