محتوا با برچسب مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد.

حرکت استان یزد به سمت کشت گیاه کم‌آب‌خواه زعفران/برداشت طلای سرخ درآمد 10 میلیارد تومانی را عایدکشاورزان یزدی کرده است
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خبر داد:
حرکت استان یزد به سمت کشت گیاه کم‌آب‌خواه زعفران/برداشت طلای سرخ درآمد 10 میلیارد تومانی را عایدکشاورزان یزدی کرده است
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: گیاه زعفران در طول یک دوره رشد کمترین میزان آب و بالاترین کارائی مصرف آب را دارا می باشد و با توجه به کاهش منابع آبی استان از جمله گیاهانی است که مدنظر سیاست های سازمان جهاد کشاورزی برای تغییر...
اختصاص بیش از شش هزار هکتار از اراضی استان یزد به کشت انار بارور
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد خبر داد
اختصاص بیش از شش هزار هکتار از اراضی استان یزد به کشت انار بارور
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از اختصاص بیش از شش هزار هکتار اراضی استان به کشت انار بارور خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد