محتوا با برچسب مدیر آب و فاضلاب.

با هرگونه توسعه کشت در استان یزد مخالفیم/ ضرورت حرکت مجتمع‌های کشاورزی در راستای کاهش مصرف آب
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد:
با هرگونه توسعه کشت در استان یزد مخالفیم/ ضرورت حرکت مجتمع‌های کشاورزی در راستای کاهش مصرف آب
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: به منظور مدیریت منابع آبی با هر نوع توسعه کشت و برنامه‌هایی در راستای توسعه کشت مخالف هستیم اما از طرح‌هایی که بهره‌وری کشاورزی و کاهش مصرف آب را به دنبال دارد استقبال می‌کنیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیر آب و فاضلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیر آب و فاضلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیر آب و فاضلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد