محتوا با برچسب قدیریان.

توسعه صنایع دستی و حفظ آثار باستانی لازمه رونق گردشگری در خاتم است
ظرفیت بی نظیر شهرستان خاتم در حوزه گردشگری/
توسعه صنایع دستی و حفظ آثار باستانی لازمه رونق گردشگری در خاتم است
رئیس میراث فرهنگی و گردشگری خاتم گفت: برگزاری مراسم‌ها، آیین‌ها و جشنوارهای فرهنگی و تبلیغ سنت‌های بومی از روش‌های جذب گردشگر در شهرستان خاتم به شمار میآید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قدیریان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قدیریان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب قدیریان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد