محتوا با برچسب فرمانده سپاه.

تکریم و معارفه فرمانده جدید سپاه ناحیه مقاومت خاتم به روایت تصویر‌
تکریم و معارفه فرمانده جدید سپاه ناحیه مقاومت خاتم به روایت تصویر‌
با حضور سردار جمیری مراسم تکریم و معارفه فرمانده جدید سپاه ناحیه مقاومت خاتم در کانون آیت الله خاتمی هرات برگزارشد.
بٌعد خارجی انقلاب در حال گسترش در منطقه و جهان است/ به دنبال تثبیت پیروزی‌های جبهه مقاومت هستیم
سرلشکر جعفری:
بٌعد خارجی انقلاب در حال گسترش در منطقه و جهان است/ به دنبال تثبیت پیروزی‌های جبهه مقاومت هستیم
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه بعد خارجی انقلاب در حال گسترش در منطقه و جهان است اظهار داشت: به دنبال تثبیت پیروزی‌های جبهه مقاومت هستیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرمانده سپاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فرمانده سپاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فرمانده سپاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد