محتوا با برچسب فتنه 98.

9 دی مصداق بارز
دکتر متولیان؛
9 دی مصداق بارز "آتش به اختیار" /راه خنثی کردن فتنه، پیروی از ولایت است
متولیان افزود: حماسه ۹ دی‌ماه، انقلاب سوم مردم ایران و یک نمونه تمام عیار از «احساس وظیفه دینی»، «عمل صالح»، «بصیرت انقلابی»، «رفراندم ملی» و «بیعت با رهبری و آرمان‌های امام راحل» بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فتنه 98.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فتنه 98.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فتنه 98.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد