محتوا با برچسب عکس نوشته.

مجموعه عکس نوشته/ خنجر از پشت می زند دشمن!
به بهانه ایام الله 9دی؛
مجموعه عکس نوشته/ خنجر از پشت می زند دشمن!
رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم فرمودند:«حرکت عظیم روز چهارشنبه‌ی نهم دی ماه حجت را بر همه تمام کرد. مسئولین قوه‌‌‌‌‌ی مجریه، مسئولین قوه‌‌‌ی مقننه، مسئولین قوه‌‌‌‌ی قضائیه، دستگاه‌‌‌های گوناگون، همه میدانند که مردم در صحنه‌‌‌اند و چه میخواهند.»

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عکس نوشته.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عکس نوشته.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عکس نوشته.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد