محتوا با برچسب علوی راد.

تشدید فشارها بر ایران؛ مأموریت FATF / مسئله فقط اقتصادی نیست
کارشناس مسائل اقتصادی:
تشدید فشارها بر ایران؛ مأموریت FATF / مسئله فقط اقتصادی نیست
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اینکه سابقه طرح مباحث در خصوص پیوستن ایران به FATF، به زمان برجام برمی‌گردد، گفت: در این سال‌ها فشار بر ایران، مأموریت این کنوانسیون بوده است.
سیگنال‌های هشدار دهنده رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۹۶ به اقتصاد استان یزد
یادداشت/ عباس علوی‌راد
سیگنال‌های هشدار دهنده رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۹۶ به اقتصاد استان یزد
نگاهی به رشد بخش های اقتصادی و زیر بخش های آن اطلاعات مفید و اما هشدار دهنده ای به اقتصاد استان یزد منعکس می کند.
اگر نرخ تورم کشور از ۱۵ درصد فراتر رود
اگر نرخ تورم کشور از ۱۵ درصد فراتر رود
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۵ را معادل ۱۰ درصد اعلام نموده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب علوی راد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب علوی راد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب علوی راد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد