محتوا با برچسب عقیم بودم.

تلاش برای فرزندار شدن برجام عقیم
یادداشت/
تلاش برای فرزندار شدن برجام عقیم
بزک کنندگان برجام تلاش دارند با انتساب فرزند به برجام عقیم وانمود کنند که در مذاکره شکست نخورده‌اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عقیم بودم.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عقیم بودم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عقیم بودم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد