محتوا با برچسب عظیمی زاده.

ثبت جهانی پایان کار مسئولان یزد نیست/شهرداری یزد بیشترین هزینه برای بافت تاریخی کرده است
شهردار یزد در مصاحبه اختصاصی با یزد رسا:
ثبت جهانی پایان کار مسئولان یزد نیست/شهرداری یزد بیشترین هزینه برای بافت تاریخی کرده است
شهردار یزد گفت: اگر دستگاهی یک دهم اعتبارات شهرداری برای بافت تاریخی برنامه ریزی و یا هزینه کرده است اسناد ان را ارائه کند، شهرداری یزد بیشترین سهم در نگهداری و ایجاد شرایط بهتر بافت تاریخ برای ثبت جهانی دارد.
دقت بالا و حساسیت کار؛علت زمان بر بودن پروژه پل باهنر/مرمت باحداکثرسرعت انجام خواهدشد
شهردار یزد:
دقت بالا و حساسیت کار؛علت زمان بر بودن پروژه پل باهنر/مرمت باحداکثرسرعت انجام خواهدشد
شهردار یزد علت زمان بر بودن پروژه را دقت بالا و حساسیت کار عنوان کرد و ابراز داشت:به دلیل اینکه درزهای انبساط باید خیلی دقیق شکافته، درزهای قبلی جمع آوری و مواد آب بند کار شود نمی توان انتظار سرعت عمل بالا را در کار داشت.
محور امیرچقماق – قیام - شاه طهماسب یزد محور نمونه گردشگری کشور می‌شود
شهردار یزد:
محور امیرچقماق – قیام - شاه طهماسب یزد محور نمونه گردشگری کشور می‌شود
شهردار یزد گفت: در دیدار وزیر راه و شهرسازی از بافت تاریخی یزد بیان شد که محور امیرچقماق – قیام - شاه طهماسب یزد می‌تواند محور نمونه گردشگری کشور ‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عظیمی زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عظیمی زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عظیمی زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد