محتوا با برچسب عظیمی زاده.

شهردار یزد:
دقت بالا و حساسیت کار؛علت زمان بر بودن پروژه پل باهنر/مرمت باحداکثرسرعت انجام خواهدشد
شهردار یزد علت زمان بر بودن پروژه را دقت بالا و حساسیت کار عنوان کرد و ابراز داشت:به دلیل اینکه درزهای انبساط باید خیلی دقیق شکافته، درزهای قبلی جمع آوری و مواد آب بند کار شود نمی توان انتظار سرعت عمل بالا را در کار داشت.
شهردار یزد:
محور امیرچقماق – قیام - شاه طهماسب یزد محور نمونه گردشگری کشور می‌شود
شهردار یزد گفت: در دیدار وزیر راه و شهرسازی از بافت تاریخی یزد بیان شد که محور امیرچقماق – قیام - شاه طهماسب یزد می‌تواند محور نمونه گردشگری کشور ‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عظیمی زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عظیمی زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عظیمی زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد