محتوا با برچسب صندوق توسعه.

۱۳ آبان نماد مبارزه با استکبار جهانی/ضرورت راه اندازی صندوق توسعه سرمایه گذاری در خاتم
امام جمعه موقت هرات:
۱۳ آبان نماد مبارزه با استکبار جهانی/ضرورت راه اندازی صندوق توسعه سرمایه گذاری در خاتم
امام جمعه موقت هرات با بیان اینکه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار است، تأکید کرد: ۱۳ آبان‌های تاریخ انقلاب ایران اسلامی سند محک بر جنایات آمریکاست.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صندوق توسعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب صندوق توسعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب صندوق توسعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد