محتوا با برچسب شوراها.

شورای شهر برای توسعه شهرستان،برنامه کاری و چشم انداز مشخص داشته باشد
فرماندار خاتم:
شورای شهر برای توسعه شهرستان،برنامه کاری و چشم انداز مشخص داشته باشد
فرماندار خاتم با اشاره به اینکه داشتن مسئولیت در شورا یک تعهد است افزود: شورا باید برای پیشرفت و آبادانی همه جانبه شهر برنامه کاری و چشم انداز مشخص داشته باشد.
ثبت نام 3 هزار و 800 نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستای استان یزد
رییس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
ثبت نام 3 هزار و 800 نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستای استان یزد
رییس ستاد انتخابات استان یزد از ثبت نام 3 هزار و 800 نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستای استان یزد خبر داد.
مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها سبب سر زندگی و پویایی شهر می شود
عضو جدید شورای شهر خاتم مطرح کرد؛
مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها سبب سر زندگی و پویایی شهر می شود
عضو اصلی شورای شهر خاتم شهر زنده و پویا را شهری دانست که جوانان آن شهر، نقش فعالی را در رویدادها و مسائل مهم ایفا نمایند و نخبگان و تحصیلکرده ها در موضوعات مختلف شهر اثر گذار باشند.
نیروی جوانی در خود دیدم که می تواند خدمتگزار مردم باشد
عضو جدید شورای شهر خاتم:
نیروی جوانی در خود دیدم که می تواند خدمتگزار مردم باشد
عضو اصلی شورای خاتم بابیان اینکه نیروی جوانی در خود دیدم که می تواند خدمتگزار مردم باشد گفت:به نظر بنده شوراها می توانند نقش مثبت تر و فعال تری در توسعه شهرستان داشته باشند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شوراها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد