محتوا با برچسب شهید فخری زاده.

جزئیات ترور شهید فخری زاده از زبان جانشین فرمانده سپاه
جزئیات ترور شهید فخری زاده از زبان جانشین فرمانده سپاه
سردار فدوی گفت: در جریان ترور شهید فخری زاده، تیربار روی نیسان مجهز به یک سیستم هوشمند ماهواره ای بوده که روی شهید فخری زاده زوم کرده بود.
خدمات هسته ای شهید فخری زاده برای کشور، برجسته است
کمالوندی:
خدمات هسته ای شهید فخری زاده برای کشور، برجسته است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: شهید فخری زاده دانشمند فرهیخته و نخبه ای بود که تخصص هسته ای وی در صنعت دفاعی کشور در پدافند هسته ای منشا خدمات برجسته ای شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهید فخری زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهید فخری زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شهید فخری زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد