محتوا با برچسب سوادآموزی.

3 درصد یزدی ها هنوز بی سواد هستند
علی رغم رشد 20درصدی آموزش سوادآموزی در استان؛
3 درصد یزدی ها هنوز بی سواد هستند
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش یزد: میزان افراد بی سواد در استان یزد 3 درصد می باشد.
پرداخت پاداش به بی‌سوادانی که اقدام به سوادآموزی کنند
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد خبر داد
پرداخت پاداش به بی‌سوادانی که اقدام به سوادآموزی کنند
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد گفت: افراد بی‌سوادی که خود اقدام به سوادآموزی کنند، حدود 700 هزار تومان پاداش دریافت می‌کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سوادآموزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سوادآموزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سوادآموزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد