محتوا با برچسب سهامی آب.

آب انتقالی تنها آب با کیفیت استان است/نگرانیم که در سال‌های آینده آب شرب استان تأمین نشود
مدیرعامل شركت سهامی آب منطقه‌ای یزد:
آب انتقالی تنها آب با کیفیت استان است/نگرانیم که در سال‌های آینده آب شرب استان تأمین نشود
مدیرعامل شركت سهامی آب منطقه‌ای یزد عنوان کرد: تلاش ما این است که در همه نقاط استان آب مناسبی را در اختیار مصرف‌کنندگان بخش شرب قرار دهیم، ولی این نگرانی وجود دارد که در سال‌های آینده ما نتوانیم این روند را ادامه بدهیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سهامی آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سهامی آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سهامی آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد