محتوا با برچسب سمن.

با مدیرانِ بی توجه به سازمان‌های مردم نهاد برخورد می‌شود
معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد:
با مدیرانِ بی توجه به سازمان‌های مردم نهاد برخورد می‌شود
معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد گفت: چنانچه در زمینه توجه دستگاه‌ها به سمن‌ها بی‌توجهی صورت گیرد و در این زمینه مشکلاتی وجود داشته باشد با مدیری که جایگاه سمن‌ها را نشناسد برخورد خواهیم کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد