محتوا با برچسب سازمان تبلیغات خاتم.

وقتی مسئولین استانی برای خواسته مردم خاتم تره خورد نمیکنند!
اندرحکایت اداره ای که چند سال بدون رئیس مانده است
وقتی مسئولین استانی برای خواسته مردم خاتم تره خورد نمیکنند!
شهرستان خاتم شهری با فرهنگی غنی و اصیل چند سالی است که برای رتق و فتق حوزه فرهنگی دچار مشکل شده است به طوری که روزگار اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان با گذشت بیش از دو سال از استعفای مدیر قبلی هم اکنون بدون رئیس سپری می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سازمان تبلیغات خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سازمان تبلیغات خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش