محتوا با برچسب زیره سبز.

هشتاد تن زیره سبز در شهرستان خاتم برداشت می شود
رئیس جهاد کشاورزی خاتم:
هشتاد تن زیره سبز در شهرستان خاتم برداشت می شود
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خاتم از پیش بینی برداشت 80 تن زیره سبز در این شهرستان خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زیره سبز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زیره سبز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب زیره سبز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد