محتوا با برچسب زندگینامه مرحوم هاشمی.

زندگی‌نامه خونوشت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
زندگی‌نامه خونوشت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سن 82 سالگی پس از عمری مجاهدت و تلاش بی‌وقفه در راه تحقق اسلام دار فارنی را وداع گفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زندگینامه مرحوم هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زندگینامه مرحوم هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب زندگینامه مرحوم هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد