محتوا با برچسب روز مروست.

برگزاری جشنواره ملی فرهنگی - هنری روز مروست در بخش مروست
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مروست خبر داد
برگزاری جشنواره ملی فرهنگی - هنری روز مروست در بخش مروست
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مروست از برگزاری جشنواره روز مروست خبر داد.
نخستین جشنواره «روز مروست» برگزار می‌شود
به مدت سه روز؛
نخستین جشنواره «روز مروست» برگزار می‌شود
نخستین جشنواره روز مروست به مدت سه روز و با حضور میهمانان داخلی و خارجی در شهر مروست برگزار می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب روز مروست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب روز مروست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد