محتوا با برچسب روز درختکاری.

جشن درختکاری در شهرستان خاتم برگزار شد+ تصاویر
همزمان با هفته منابع طبیعی؛
جشن درختکاری در شهرستان خاتم برگزار شد+ تصاویر
همزمان با هفته منابع طبیعی، مراسم نمادین درختکاری با جمعی از مسئولین در محل بازداشتگاه خاتم برگزار ‌شد.
جشن درختکاری در شهرستان خاتم برگزار شد+ تصاویر
همزمان با هفته منابع طبیعی؛
جشن درختکاری در شهرستان خاتم برگزار شد+ تصاویر
همزمان با هفته منابع طبیعی، مراسم نمادین درختکاری با حضور امام جمعه هرات و تنی چند از مسئولین در محل آموزشگاه خیری احمد آباد شهرستان خاتم برگزار ‌شد.
جشن
به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی؛
جشن "روز درختکاری" در شهرستان خاتم برگزار شد
به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی جشن «روز درختکاری» با حضور امام جمعه و جمعی از مسولین شهرستان خاتم برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب روز درختکاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب روز درختکاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب روز درختکاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد