محتوا با برچسب رضایت مردم.

مهمترین کار مسئولین تامین رضایت مردم است /مشکلات شهرستان با همدلی دولت و ملت حل شدنی است
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج خاتم :
مهمترین کار مسئولین تامین رضایت مردم است /مشکلات شهرستان با همدلی دولت و ملت حل شدنی است
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه خاتم با بیان اینکه شهرستان خاتم باید الگو و نمونه باشد خواستار کسب رضایت مردم توسط مسئولین شد .

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رضایت مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رضایت مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رضایت مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد