محتوا با برچسب رسانه های جهان.

واکنش رسانه‌ها و شخصیت‌‌های جهان به پیروزی انقلاب اسلامی ایران
بازتاب بین‌المللی انقلاب اسلامی ایران؛
واکنش رسانه‌ها و شخصیت‌‌های جهان به پیروزی انقلاب اسلامی ایران
برای کسانی که حضور دین حتی در زندگی فردی انسان‌ها را هم نمی‌توانستند بپذیرند، پیروزی انقلابی مبتنی بر انگاره‌های دینی و به تبع آن تشکیل حکومت دینی بیش از هر چیز شبیه به کابوس بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رسانه های جهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رسانه های جهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رسانه های جهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد