محتوا با برچسب دیدار با نخبگان.

تصویرسازی ناامیدکننده از اوضاع ایران مهم‌ترین دستور کار امروز دشمن است
رهبر انقلاب:
تصویرسازی ناامیدکننده از اوضاع ایران مهم‌ترین دستور کار امروز دشمن است
رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: تصویرسازی غلط و منفی و ناامیدکننده از اوضاع ایران مهم‌ترین دستور کار امروز دشمن است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دیدار با نخبگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دیدار با نخبگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دیدار با نخبگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد