محتوا با برچسب دکتر خامسی.

نمایشگاه دست سازه های کودکان و نوجوانان در خاتم افتتاح شد
به مناسبت هفته ملی کودک:
نمایشگاه دست سازه های کودکان و نوجوانان در خاتم افتتاح شد
به مناسبت هفته ملی کودک نمایشگاه دست سازه های کودکان و نوجوانان در خاتم افتتاح شد .
توسعه فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد از اولویت های مهم دولت /حضور زنان در قالب مردانه بزرگترین خطری که زنان جامعه را تهدید می کند
مدیر کل امور بانوان استانداری یزد در خاتم مطرح کرد ؛
توسعه فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد از اولویت های مهم دولت /حضور زنان در قالب مردانه بزرگترین خطری که زنان جامعه را تهدید می کند
مدیرکل امور بانوان استانداری یزد گفت: : تقویت و گسترش فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد از اولویت های مهم دولت تدبیر و امید است.
افتتاح بازارچه محصولات تولید بانوان شاغل خانگی شهرستان خاتم
با حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری یزد صورت گرفت ؛
افتتاح بازارچه محصولات تولید بانوان شاغل خانگی شهرستان خاتم
با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بازارچه محصولات تولید بانوان شاغل خانگی شهرستان خاتم در محل خانه دکتر صالحی گشایش یافت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دکتر خامسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دکتر خامسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دکتر خامسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد