محتوا با برچسب دلال بازی.

مسئولان استان دست دلالان زعفران را کوتاه کنند/ ضرورت ایجاد صنایع فرآوری زعفران در بهاباد
بانوی کشاورز بهابادی:
مسئولان استان دست دلالان زعفران را کوتاه کنند/ ضرورت ایجاد صنایع فرآوری زعفران در بهاباد
بانوی کشاورز بهابادی گفت: کوتاه کردن دست دلالان از چرخه خریدوفروش محصول زعفران از کشاورزان بهابادی انگیزه‌ای می‌شود تا آن‌ها به سمت این نوع کشت بروند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دلال بازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دلال بازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دلال بازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد