محتوا با برچسب دفاع از اسلام.

حضور مردم در ۹ دی برای دفاع از اسلام و حمایت از رهبری بود
روحانی در جلسه هیأت دولت:
حضور مردم در ۹ دی برای دفاع از اسلام و حمایت از رهبری بود
رئیس‌جمهور با اشاره به فرارسیدن روز ۹ دی و نامگذاری آن به عنوان روز بصیرت، گفت: مردم وقتی احساس کردند به ارزش‌های دینی آنها توهین و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اعتقادی آنان را دارند با حضورشان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دفاع از اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دفاع از اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دفاع از اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد