محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

درس‌‌های دیپلماسی در نامه‌های امام خمینی(ره)
برگ‌های کمتر خوانده شده از تاریخ انقلاب/
درس‌‌های دیپلماسی در نامه‌های امام خمینی(ره)
نامه‌های امام خمینی آن‌قدر جذاب و پردامنه است که می‌تواند کتابی جذاب را شکل دهد؛این کتاب حتماً باید بخشی برای مکاتبات‌بین‌المللی داشته باشد که نامه‌های واصله و چگونگی پاسخ امام را هم شامل شود.چنین فصلی نشان خواهد داد شیوه‌ی ارزش‌گذاری امام به...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد