محتوا با برچسب دانشجویان دانشجویان.

نشست بصيرتي پايگاه هاي مقاومت بسيج دانشجويي در آموزشكده امين به روايت تصوير
گزارش تصویری /
نشست بصيرتي پايگاه هاي مقاومت بسيج دانشجويي در آموزشكده امين به روايت تصوير
نشست بصیرتی پایگاه های مقاومت بسیج داشجویی با حضور فرمانده و جانشین ناحیه مقاومت بسیج خاتم ، رئیس آموزشکده امین ، دانشجویان و جمعی از مسئولین شهرستان در محل آموزشکده امین هرات برگزار شد .

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دانشجویان دانشجویان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دانشجویان دانشجویان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد