محتوا با برچسب دادستان.

نظارت بیشتر در جهت صیانت از بافت تاریخی یزد ضروری است
دادستان عمومی و انقلاب یزد:
نظارت بیشتر در جهت صیانت از بافت تاریخی یزد ضروری است
دادستان عمومی و انقلاب یزد بر حضور به موقع و نظارت بیشتر از بافت تاریخی و اقدام سریع در جهت جلوگیری از تخریب و هرگونه سوء استفاده احتمالی از بافت تاریخی یزد تأکید کرد.
معاون اول قوه قضاییه نامه عفت مرعشی را به دادستان تهران ارجاع داد
معاون اول قوه قضاییه نامه عفت مرعشی را به دادستان تهران ارجاع داد
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نامه عفت مرعشی را به دادستان تهران ارجاع داد تا اقدام مقتضی صورت گرفته و پاسخ عنداللزوم داده شود.
درخواست مهلت دولتی‌ها برای اجرای فیلترینگ
دادستان تهران خبرداد
درخواست مهلت دولتی‌ها برای اجرای فیلترینگ
دادستان تهران از درخواست مهلت دولتی‌ها برای اجرای فیلترینگ خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دادستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دادستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دادستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد