محتوا با برچسب خیابان قیام یزد.

سنگ کوب خیابان قیام یزد و هشدارهایی که جدی گرفته نشد!
مسئولان روشن دیروز منتقدان خاموش امروز؛
سنگ کوب خیابان قیام یزد و هشدارهایی که جدی گرفته نشد!
امروز آن مسئول یا مسئولانی که به کنایه به مواضع علما استان یزد طعنه می زدند امروز که دست اندرکاران طرح ساماندهی خیابان قیام به اشتباه بودن این کار اعتراف می کنند چرا سکوت اختیار کرده اند؟
محور امیرچقماق – قیام - شاه طهماسب یزد محور نمونه گردشگری کشور می‌شود
شهردار یزد:
محور امیرچقماق – قیام - شاه طهماسب یزد محور نمونه گردشگری کشور می‌شود
شهردار یزد گفت: در دیدار وزیر راه و شهرسازی از بافت تاریخی یزد بیان شد که محور امیرچقماق – قیام - شاه طهماسب یزد می‌تواند محور نمونه گردشگری کشور ‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خیابان قیام یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خیابان قیام یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب خیابان قیام یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد